logo-silviamullercoaching

visie-silvia-muller

spacer

SILVIA MULLER COACHING biedt individuele doelgerichte gesprekken om je verder te ontwikkelen. Als coach help ik je om je keuzes helder te krijgen, je bewust te worden van wat je wilt, voelt, vindt en doet. Je hebt een doel voor ogen en je wilt iets veranderen. Coaching is voor mij de meest effectieve manier om talent te ontwikkelen, prestaties te verbeteren, het probleemoplossend vermogen te vergroten en samenwerking te verbeteren. Ik luister, stel vragen en we doen oefeningen. Vanuit het bewust worden, je eigen verantwoordelijkheid nemen en lef ontwikkel je je verder naar je eigen doel, wens of droom.

 

VEEL VOORKOMENDE ONDERWERPEN VOOR COACHING

 

AANBOD

 

PERSOONLIJKE COACHING

Doelgerichte individuele coaching voor inzicht en verandering is er voor iedereen. Een ieder heeft behoefte om zich te ontwikkelen. Er zijn veel mogelijkheden en kansen. En veel keuzes, maar welke keuze maak je. Coaching biedt meer inzicht, versnelt je leerproces en haalt het beste uit jou.
De coachvraag die je zelf formuleert is leidend in de coaching. Thema’s die zeker ook aan bod kunnen komen zijn: welke overtuigingen heb je, balans in al je rollen en taken, hoe neem je beslissingen en welke dromen heb je.

stress-burnout

 

WERKGERELATEERDE COACHING

Coaching & Nieuwe baan

Bij een andere baan of reorganisatie worden er andere eisen gesteld. Om je hierin sterk en kundig te ontwikkelen zijn er naast je persoonlijke coachvraag vaste thema’s die aan bod komen binnen de coaching. Zoals omgaan met werkdruk, balans werk-prive en verantwoordelijkheid. Centraal hierin staat je persoonlijke ontwikkeling als professional. Welk uniek persoon ben jij, hoe maak je jouw keuzes?

Een op maat gemaakt aanbod voor bedrijven is mogelijk . Denk hierbij aan de positieve invloed van coaching op het personeelsverloop.

 

Coaching & Werkdruk

Een actueel thema in deze tijd van bezuinigingen is de hoge werkdruk. Met minder mensen moeten we hetzelfde werk doen. En dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.
De persoonlijke coachvraag is ook nu leidend in de coachsessies. Daarnaast komt een aantal vaste thema’s aan bod, zoals hoe leer je, hoe maak je keuzes, welke belemmerende en ondersteunende overtuigingen heb je, wanneer vraag je ondersteuning, wat verwacht je van jezelf en wat van een ander. Aan het eind van de coaching ben je je ervan bewust hoe je omgaat met de werkdruk. Je hebt inzicht in je eigen functioneren onder hoge werkdruk.

 

Coaching & Supervisie

SILVIA MULLER COACHING biedt ook de mogelijkheid voor supervisie en coaching binnen de jeugdhulpverleningssector. De coaching richt zich op de competentieontwikkeling. Je leervragen op de gedragscriteria van de competenties zijn het uitgangspunt van de coaching.
Je gaat reflecteren op je persoonlijke werkpraktijk en jouw werkstijl. In de coach gesprekken verken en herken je jouw vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen. Je kijkt naar je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met de mensen om je heen. Denken, voelen, willen en handelen wordt zo goed op elkaar afgestemd.

 

coaching-testimonials

 

 

Cliënt M o.a. werkzaam in de muziek en literaire wereld.                            Coachvraag: Hoe nu verder, ik doe heel veel verschillende dingen? Na loopbaantraject:

Er is nog niets veranderd met mijn loopbaan, maar de sessies met jou hebben mij bewust gemaakt van wat ik allemaal al heb en wat ik tot nu toe bereikt heb, en dat is veel…, en ze hebben me ook bewust gemaakt van het feit dat misschien al die verschillende, losse dingen toch bij mij horen omdat ik daardoor veel vrijheid heb. Naar aanleiding van onze gesprekken kreeg ik zelfwaardering voor mijn loopbaan tot nu toe en ik denk dat de loopbaanankers die bij mij naar voren kwamen enigszins bevestigen waarom ik me beter voel in bepaalde functies. Ik moet nu zelf aan de slag, ik ben op weg naar…?!! Ik vond je manier van luisteren, prikkelen en stimuleren in ieder geval heel prettig.

 

Cliënt A werkzaam in de gezondheidszorg.                                                     Coachvraag: oriënteren wat ik wil. Na 2 sessies loopbaanoriëntatie:

Het werd me duidelijk, ook door de loopbaanankers dat ik eigenlijk nog goed op mijn plek zit. Het was interessant om met loopbaanankers te werken.  Ik wist van mezelf wat ik belangrijk vind in een baan, en nu werd het ook inzichtelijk. Daarnaast heb je mij mijn verhaal laten doen over eerder gemaakte keuzes en deze uitgebreid op papier gezet. Prettig en goed om er eens op deze manier bewust mee bezig te zijn. Het heeft me nieuwe inzichten gegeven.