logo-silviamullercoaching

Silvia Muller Coaching

Werk
wijze

Ben je benieuwd naar de werkwijze en hoe we het samen gaan aanpakken om je einddoel te stellen en te bereiken? Hier geef ik alvast een korte uitleg.
Voor een meer gedetailleerde aanpak voor jou persoonlijk of het coachingstraject voor het bedrijf, neem dan contact met mij op. Samen overleggen we alle mogelijkheden

De structuur van het coachtraject:

  • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximaal een half uur
  • Een schriftelijke offerte
  • Een intakegesprek waarin we de coachvraag omzetten in concrete werkdoelen
  • Vervolggesprekken
  • Evaluatie
  • Vervolggesprekken
  • Eindgesprek

 

Werkwijze

Gemiddeld zijn er 6 à 8 bijeenkomsten van maximaal anderhalf uur. Samen maken we de coachvraag helder en die is leidend. Hieruit formuleren we in de intake doelstellingen waarmee we aan de slag gaan. Ik ben als coach verantwoordelijk voor de structuur en de inzet van inzicht biedende werkmodellen en methodes. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het leerproces.

Na elk gesprek vraag ik je een reflectieverslag te schrijven. Halverwege vindt er een korte evaluatie plaats van het verloop van de gesprekken, het behaalde resultaat en de nog openstaande werkdoelen.
Als de coaching vanuit de werkgever aangevraagd wordt is er eerst een gezamenlijk gesprek met de werkgever, werknemer en de coach om heldere afspraken te maken.

Er is nog niets veranderd met mijn loopbaan, maar de sessies met jou hebben mij bewust gemaakt van wat ik allemaal al heb en wat ik tot nu toe bereikt heb, en dat is veel…, en ze hebben me ook bewust gemaakt van het feit dat misschien al die verschillende, losse dingen toch bij mij horen, omdat ik daardoor veel vrijheid heb. Naar aanleiding van onze gesprekken kreeg ik zelfwaardering voor mijn loopbaan tot nu toe en ik denk dat de loopbaanankers die bij mij naar voren kwamen enigszins bevestigen waarom ik me beter voel in bepaalde functies. Ik moet nu zelf aan de slag, ik ben op weg naar…?!! Ik vond je manier van luisteren, prikkelen en stimuleren in ieder geval heel prettig.