logo-silviamullercoaching

burn-out

spacer

Bent u benieuwd naar de werkwijze en hoe we het samen gaan aanpakken om uw einddoel te stellen en te bereiken? Hier geven we alvast een uitleg. Voor een meer gedetailleerde aanpak voor u persoonlijk of het coachingstraject voor uw bedrijf, neemt u dan contact met mij op.

DE STRUCTUUR VAN HET COACHTRAJECT:

WERKWIJZE

Gemiddeld zijn er 6 à 8 bijeenkomsten van maximaal anderhalf uur. Samen maken we de coachvraag helder en die is leidend. Hieruit formuleren we in de intake doelstellingen waarmee we aan de slag gaan. De coach is verantwoordelijk voor de structuur en de inzet van inzicht biedende werkmodellen en methodes. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn leerproces.

Na elk gesprek schrijft de cliënt een reflectieverslag. Halverwege vindt er een korte evaluatie plaats van het verloop van de gesprekken, het behaalde resultaat en de nog openstaande werkdoelen.
Als de coaching vanuit de werkgever aangevraagd wordt is er eerst een gezamenlijk gesprek met de werkgever, werknemer en de coach om heldere afspraken te maken.

SILVIA MULLER COACHING is lid van de  Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en werkt volgens deze richtlijnen. Afmeldingen 12 uur van te voren worden niet in rekening gebracht.

TARIEVEN

Het tarief is tussen de € 50 en € 70 per uur voor particulieren.
Neemt u voor bedrijfscoachingstrajecten en daarvoor geldende tarieven  vrijblijvend contact met mij op.

coaching-testimonials

Coachklant S. werkloos:

Met plezier kijk ik op de gesprekken terug. Het was verhelderend om je bewust te worden van je overtuigingen en hoe deze je beïnvloeden. Nu weet ik beter welke kant ik op wil gaan en ben meer tevreden.

Coachtraject mevr. K werkzaam in de jeugd gezondheidszorg:

Ik heb veel geleerd tijdens het coachtraject. Ik luister naar mijn lichaam, emoties. Ik heb nieuwe inzichten gekregen, herken mijn valkuilen en ken mijn kwaliteiten. Ik ben nu bewust bekwaam aan het werk en hoop in oktober in het nagesprek zover te zijn dat een aantal vaardigheden zo eigen zijn geworden dat ik onbewust bekwaam ben.

 

Coachklant M werkzaam bij de inspectie als senior beleidsmedewerker:         Sparren ter voorbereiding op een interne sollicitatie. Waarom wil ik dit? Hoe past dit in mijn carrière? Wat voeg ik toe voor de organisatie? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Waarom zouden ze mij toelaten tot deze cursus? Wat kan ik doen om mijzelf beter te presenteren?

“ Ik heb geleerd wat ik allang wist, maar nooit besefte”.